Op de glasvezelnetwerken van Coöperatie Glasvezel Noord en Coöperatie Sterk Midden-Drenthe hebben meerdere gebruikers de afgelopen periode last van televisiestoringen.

Op de genoemde netwerken worden er twee mogelijkheden aangeboden als het gaat om televisiekijken: interactieve televisie via een netwerkkabel (Stipte, Fiber en Trined) en DVBC-televisie via coax (Trined). Gebruikers van beide systemen hebben hinder ondervonden van storingen zoals blokjes in beeld en haperende beelden.

Bij een snelle glasvezelverbinding hoort natuurlijk ook een goed televisiebeeld. Daarom zijn we samen met de providers en de belichter achter de schermen aan de slag gegaan met het probleem. Er zijn diverse technische maatregelen genomen, waardoor de kwaliteit van DVBC-televisie de afgelopen weken enorm is verbeterd.

Wat hebben we gedaan? De route waarover het DVBC-signaal van Trined onze netwerken bereikt, is gewijzigd. Daardoor zijn de veelvuldig voorkomende DVBC-storingen verdwenen. Het probleem zat dus niet in ons netwerk, maar kwam van buitenaf. Er komt nog slechts incidenteel een storing voor. Dat heeft vooral te maken met de wijze waarop de providers het signaal van de omroepen aangeleverd krijgen. Dit type storing komt ook voor op de netwerken van KPN en Ziggo.

Interactieve Televisie (IPTV) vertoont momenteel nog wel storingen bij sommige gebruikers. Daarbij kunt u denken aan stilstaande beelden of zwarte beelden.

Om ook deze problematiek aan te pakken, wordt er van dinsdag- op woensdagnacht (12-09) ook onderhoud gedaan aan de aanvoerende routes van IPTV. We hopen dat we deze problemen daarmee snel kunnen oplossen.