De providers Plinq en Netvisit hebben ons om hen moverende redenen laten weten, dat zij geen diensten meer leveren op het netwerk van Coöperatie Glasvezel Noord.

Wij hebben inmiddels overeenstemming bereikt met drie andere providers, te weten Trined, Stipte en Fiber. Hieronder ziet u een vergelijkend overzicht van wat deze providers u kunnen bieden. U zult zien, dat deze providers verschillende pakketten leveren met dus ook verschillende prijzen.

Degenen die een abonnement bij Plinq of Netvisit hadden afgesloten, ontvangen in de week van 1 mei een brief van de coöperatie, waarin de gevolgen van de wijziging in providers worden toegelicht. In dezelfde week kunt u op deze pagina ook een link naar de aanbiedingen van de providers verwachten.
Bovendien krijgen alle bewoners in deze week een nieuwsbrief van ons.

De coöperatie vindt het jammer dat Plinq en Netvisit hebben afgehaakt. Maar is tegelijkertijd ook verheugd met de diversiteit in pakketten van de nieuwe providers, waarmee we kunnen voldoen aan de veel gehoorde wens van u om meer keuzemogelijkheden te hebben.

Met vriendelijke groet,

Alie Hut

directeur/bestuurder