De glasvezel, over dun gesproken.

De huisaansluitingen worden nu ingeblazen. Het groene kabeltje wordt door de mantelbuis geblazen vanaf een dp (distributiepunt aan de straat)! Het kabeltje bevat 2 vezels, groen en blauw en verder ter versteviging een aantal staaldraadjes. Het groen en blauw is isolatie. De glasvezel heeft een dikte van 8-10 micrometer. Ter vergelijking een mensenhaar heeft een dikte tussen de 17 en 180 micrometer.

Nieuwe providers

De providers Plinq en Netvisit hebben ons om hen moverende redenen laten weten, dat zij geen diensten meer leveren op het netwerk van Coöperatie Glasvezel Noord.

Wij hebben inmiddels overeenstemming bereikt met drie andere providers, te weten Trined, Stipte en Fiber. Hieronder ziet u een vergelijkend overzicht van wat deze providers u kunnen bieden. U zult zien, dat deze providers verschillende pakketten leveren met dus ook verschillende prijzen.

Degenen die een abonnement bij Plinq of Netvisit hadden afgesloten, ontvangen in de week van 1 mei een brief van de coöperatie, waarin de gevolgen van de wijziging in providers worden toegelicht. In dezelfde week kunt u op deze pagina ook een link naar de aanbiedingen van de providers verwachten.
Bovendien krijgen alle bewoners in deze week een nieuwsbrief van ons.

De coöperatie vindt het jammer dat Plinq en Netvisit hebben afgehaakt. Maar is tegelijkertijd ook verheugd met de diversiteit in pakketten van de nieuwe providers, waarmee we kunnen voldoen aan de veel gehoorde wens van u om meer keuzemogelijkheden te hebben.

Met vriendelijke groet,

Alie Hut

directeur/bestuurder

Bunne, Winde en Peize

Het leidingen netwerk in Bunne, Winde en Peize begint vorm te krijgen.

Inblazen van de eerste glasvezels

Aan de Pol in Peize is men gestart met het inblazen van de glasvezels in de reeds aangelegde pijpen.

Aanleg Fledders Zuidvelde

Extra aandacht voor de bomen op verzoek van de gemeente Noordenveld. De BAM en de coöperatie doen het zeer zorgvuldig om te voorkomen dat bomen schade ondervinden.

Creative design from the South

Get in touch with us!