We gaan beginnen! Coöperatie Glasvezel Noord heeft de aanleg van het glasvezelnetwerk voor het gebied Noordenveld Zuid West en Bunne en Winde aanbesteed. Hoewel we van meerdere aannemers mooie aanbiedingen hebben mogen ontvangen, heeft het aanbestedingstraject toch een duidelijke ‘winnaar’ opgeleverd.
De coöperatie heeft BAM Infra Telecom bv het werk gegund. BAM heeft zowel kwalitatief als prijstechnisch de beste aanbieding gedaan. Inmiddels heeft overleg plaats gevonden over het af te sluiten contract en daar is overeenstemming over bereikt. BAM en de coöperatie gaan het contract op 21 november a.s. ondertekenen.