De hele vraag: Nog een vraag van Mevr Neijzen: Ik heb begrepen dat u een lening moet afsluiten en dat de kosten per deelnemer ongeveer € 60 bedragen. Wij betalen nu € 67 dus dat is geen probleem. Maar wat als wij binnen 10 jaar verhuizen of dood gaan, wat dan? Kunnen we dan niet beter een bedrag ineens betalen?

Antwoord: Een bedrag ineens betalen zou een optie kunnen zijn maar is niet verplicht. Als de cooperatie een lagere lening afsluit scheelt dat natuurlijk in de kosten. De lagere kosten kunnen dan worden vertaald is een lager door u te betalen maand bedrag. We gaan dit nader bekijken, want u bent niet de enige die voorstelt een bedrag ineens te betalen. Als u gaat verhuizen of komt te overlijden stopt uw contract! De volgende bewoner van uw woning kan dan een nieuw contract afsluiten of verder gaan met uw contract. De volgende bewoner zal u zeer erkentelijk zijn dat u wel voor glasvezel heeft gekozen en niet wordt geconfronteerd met kostbare aansluit- of aanlegkosten.